Přednáška Marka Zágory na téma Matyáš Korvín

nahrávám mapu....Datum - čas
13.02.2018
16:30 - 18:00

Místo konání
Galerie výtvarného umění v Ostravě

Kategorie


Přednáška Marka Zágory

Přednáška Marka Zágory / Matyáš Korvín ve vizuálních pramenech středověku

Úterý 13. 2. v 16.30 hodin

Matyáš Hunyadi (1443-1490), známý jako Matyáš Korvín, pocházel z rodu, který nepatřil k staré rodové šlechtě, přesto se stal nejprve uherským a později i českým králem. Ve své době byl jedním z nejmocnějších panovníků střední Evropy. Roku 1469 byl částí českých a moravských stavů zvolen českým vzdorokrálem proti Jiřímu z Poděbrad a i po Poděbradově smrti usiloval o uznání v boji proti Vladislavovi Jagellonskému. Po společné dohodě z roku 1479 si oba podrželi titul dědičného českého krále a rozdělili si pravomoci. Vladislav vládl jen v Čechách, Matyáš na Moravě a ve vedlejších zemích Koruny české. Byl vzdělaný a proslul jako mecenáš umění a bibliofil, jeho knihovna čítala kolem 2 500 svazků. Na jeho dvoře působili četní humanističtí učenci a renesanční umělci. Za jeho vlády proniklo renesanční umění až na Moravu. Přednáška přiblíží nejvýznamnější události Matyášova života a především umělecká díla s ním spjatá, na nichž se často objevují jeho reprezentativní vypodobnění.

vstup volný

(text pořadatele)
Přidejte se k akci na Facebooku.

iCal