Artikuluj klimatickou spravedlnost | Articulate Climate Justice

mapa není k dispoziciDatum - čas
16.05.2019 - 19.05.2019
16:00 - 19:00

Místo konání
PLATO Ostrava

Kategorie


Artikuluj klimatickou spravedlnost

For English scroll down<

Sympozium:
ARTIKULUJ KLIMATICKOU SPRAVEDLNOST

Limity jsme my a PLATO Ostrava Vás zvou na tři dny plné workshopů, diskuzí a přednášek na téma environmentálně angažovaného umění.

Společně se zahraničními i tuzemskými sociálně-kritickými uměleckými kolektivy se budeme učit a diskutovat o tom, jakým způsobem můžeme používat umění jako jazyk pro komunikaci klimatické spravedlnosti. Kromě vzájemného sdílení zkušeností z této oblasti a inspirování se diverzními přístupy, chceme i společně vytvářet konkrétní koncepty, plány i fyzické objekty použitelné pro budoucí protesty. Chceme tak propojit svět aktivismu a umění, najít jejich společné komunikační kanály a uvědomit si, jakou roli mohou hrát v proměně společnosti a v jejím přechodu na spravedlivou a udržitelnou energetiku.

Podrobnější popis najdete níže, anotace k jednotlivým částem programu budeme zveřejňovat postupně.

Našimi hosty budou například Fossil Free Culture NL, zástupkyně Artivist Network, režisér a geolog Vojtěch Bárta, kurátorky Lea Vene a Vanina Saracino, performerka Tereza Silon, multimediální tvůrce Michal Kindernay a další.

Předběžný program
Čtvrtek odpoledne: příjezd a postavení si stanů na pláži Dolu Hlubina, pro ty, kdo chtějí spát ve stanu; společné pití limonády a připomínání si těch nejsilnějších vizuálních/uměleckých momentů z různých happeningových a protestních akcí a jejich reflexe.

Pátek během celého dne: jednotlivé workshopy, prezentace a diskuze. V sedm večer promítání filmu Just Do It! a diskuze se členkami kolektivu Limity jsme my.
Sobota během celého dne: workshop s Fossil Free Culture: Disobedient Art a další programové bloky.
Večer bude v Provoz Hlubina benefiční koncert na Klimakemp Limity jsme my 2019, zahrají I Love 69 Popgejů a další…
Neděle dopoledne: Aerocene – workshop pro rodiny s dětmi, finalizování diskuzí a workshopů z předchozích dnů. Odpoledne se přesuneme z Plata do veřejného prostoru, kde členky hnutí Limity jsme my povedou akční trénink.

Po celou dobu bude možné ubytovat se ve vlastním stanu na pláži Dolu Hlubina, případně ve vnitřních prostorech Dolu Hlubina nebo u členek hnutí Limity jsme my. Potřebuješ-li přenocování uvnitř, ozvi se nám s předstihem na email limityjsmemy@riseup.net. Pokud jsi z Ostravy a máš možnost ubytovat přespolní účastnice a účastníky, neváhej se nám prosím ozvat.

Veganské obědy a večeře nám zajistí Food Not Bombs Ostrava, pokud chceš mít jídlo zajištěné, dej nám prosím předem vědět, které dny se programu budeš účastnit a případně zda-li máš nějaké alergie. Kontaktní email je: limityjsmemy@riseup.net.

Na jednotlivé části programu bude doporučené vstupné 30 Kč.

———————–

EN//

Symposium:
ATRICULATE CLIMATE JUSTICE

Three days of workshops, discussions and lectures on environmental activism in arts. Together with foreign and domestic artistic collectives, we will explore and discuss the use of art as a language to communicate climate justice. Besides sharing experience in this field and inspiration for critical approaches, we want to get together to create specific concept, plans and artefacts for future protests. We want to interconnect the worlds of activism and arts, find their common communication channels and understand the role they can play in social transformation and just transition to a fair and sustainable energy industry.
Detailed descriptions below; annotations of individual programme segments to be published gradually.
Our guests will be, for example, Fossil Free Culture NL, Artivist Network representatives,curators Lea Vene and Vanina Saracino, the director and geologist Vojtěch Bárta, the performer Tereza Silon, the multimedia artist Michal Kindernay and others.

Outline programme:
Thursday afternoon: arrival; setting up tents in the Hlubina mine premises (for those who would like to sleep in tents); drinking lemonade and discussing and reflecting on the most powerful visual/artistic moments of happenings and protest actions.
Friday: individual workshops, presentations and discussions. From 7PM: screening of the “Just Do It!” film and discussion with the “Limity jsme my” collective members
Saturday: a workshop with Fossil Free Culture: Disobedient Art and other programme segments.
A party in the evening in Provoz Hlubina – support concert for Klimakemp 2019, I Love 69 Popgejů and other bands…
Sunday morning: Aerocene – workshop for families with children, conclusions of discussions and workshops from the previous days. In the afternoon, we will move outside the Plato premises where the “Limity jsme my” members will organize an action training.
Accommodation is possible in your own tent at the Hlubina mine “beach” or inside the premises or as couch surfing at “Limity jsme my” members’ homes. If you need accommodation, please inform us in advance at limityjsmemy@riseup.net. If you are from Ostrava and have an opportunity to provide accommodation for non-local participants, do not hesitate to contact us.
Vegan lunches and dinners will be provided by Food Not Bombs Ostrava. If you want to order your meals, please let us know in advance which days you will be present and whether you have any food allergies. The contact email is: limityjsmemy@riseup.net.

For individual parts of the programme, we will collect a recommended entrance fee of 30 CZK.

(text pořadatele)
Přidejte se k akci na Facebooku.

iCal