Chudoba a sociální stát: Pavel Fischer a Libor Prudký

nahrávám mapu....Datum - čas
14.10.2019
17:00 - 19:00

Místo konání
Centrum PANT

Kategorie


Chudoba a sociální stát

V panelové diskusi v rámci Dny proti chudobě vystoupí Pavel Fischer a Libor Prudký. Akci připravili Armáda spásy Ostrava a Charita Ostrava.

Pavel Fischer
Slova máme ve své mysli přirozeně spojená s obrazy. Co se nám vybaví při slově chudoba? Obvykle je to obraz žebráka, válečného veterána, chudé vdovy nebo stařenky, kteří zůstali odkázáni na pomoc ostatních. Je to ale opravdu obraz chudoby v 21. století?
Abychom porozuměli změnám, které nastaly, musíme si pokládat základní otázky. Proč se dnes lidé propadají pod hranici chudoby? Do jaké míry jim společnost efektivně pomáhá? Jak dnes doopravdy žije chudý člověk? A co dělá stát? Vynakládá peníze na boj s chudobou účelně? Stačí nám navyšovat rozpočty na boj s chudobou, nebo potřebujeme přehodnotit účelnost jejich vynakládání?
Je na místě jít ale ještě dál a ptát se, kým je pro nás dnes člověk. Jestli je to jen daňový poplatník, pojištěnec a volič, nebo je to především aktér svého vlastního osudu a osudu svých blízkých. Teprve na základě odpovědí na fundamentální otázky totiž může vzniknout otevřený systém sociální pomoci. Třicáté výročí naší demokracie je vhodnou příležitostí k tomu, abychom svůj vztah k chudobě zkoumali a přehodnotili – jako jednotlivci, ale také jako společnost.

Libor Prudký
Chudoba v dnešní společnosti je nezajímavá, protože nepřináší efekt pro vládnoucí vrstvu.

Dobrovolné vstupné

(text pořadatele)
Přidejte se k akci na Facebooku.

iCal