Komentovaná prohlídka výstavy

nahrávám mapu....Datum - čas
19.03.2019
16:30 - 18:00

Místo konání
Galerie výtvarného umění v Ostravě

Kategorie


Komentovaná prohlídka výstavy

DESET / současné německé umění ze sbírky Adam Gallery

Galerie výtvarného umění v Ostravě připravila výstavu německých autorů ze sbírky Adam Gallery. Jedná se o část rozsáhlé kolekce děl zahraniční provenience, která souvisí s původním záměrem vytvořit soubor středoevropského umění. Redukovaný konvolut děl, který je samostatně vystaven poprvé, odpovídá reálným možnostem intenzivních a cílených nákupů limitovaných lety 2006–2008. Jedním z charakteristických znaků sbírky Adam Gallery je dlouhodobě soustředěný zájem především o malbu ve všech formálních polohách tohoto média. Na výstavě v GVUO jsou ve viditelné převaze zastoupeny malby, kresby a objekty charakteristické expresivním rukopisem André Butzera, Hanse-Petera Thomase AKA Bary, Marcela Hüppauffa, Thomase Helbiga, Andrew Gilberta, doplněny o tisky Markuse Selga. Vyvažující protipól zastupují racionálně-geometrická a postkonceptuální díla Gerolda Millera, Thilo Heinzmanna a v neposlední řadě figurativní kompozice Andrey Lehmann a Christiana Macketanze.
Yvona Ferencová

Projděte si výstavu s kurátorkou výstavy Yvonou Ferencovou!

vstup s platnou vstupenkou na výstavu

(text pořadatele)
Přidejte se k akci na Facebooku.

iCal