Ostrava Days 2019 / Ostravské dny 2019

mapa není k dispoziciDatum - čas
22.08.2019 - 31.08.2019
18:00 - 21:00

Místo konání
Ostravské centrum nové hudby - Ostrava Center for New Music

Kategorie


Ostrava Days 2019

10. bienále mezinárodního festivalu nové a experimentální hudby!
[• for english scroll down •]

••• světové premiéry soudobé klasické hudby •• orchestrální kompozice • současná opera ••• minimaraton elektronické hudby •• virtuózní sóla • 18hodinový maraton ••• díla mladé skladatelské generace •• účast renomovaných skladatelů • mezinárodní komorní orchestr Ostravská banda ••• symfonický orchestr ONO / Ostrava New Orchestra • zahraniční hosté •• industriální i sakrální prostory •••

22. 8. • The Past •• The Coming •
23./24. 8. • Dlouhá noc: 18 hodin – 1080 minut •
24. 8. • Minimaraton elektronické hudby •
25. 8. • Zahajovací koncert •
26. 8. • Ostravská banda I •
27. 8. • Hlasy v katedrále I •• Hlasy v katedrále II •
28. 8. • Z Vídně •• Piano Piano Kudu •
29. 8. • String Quartet Night •
30. 8. • Ostravská banda II •
31. 8. • Poslední výzva •• Večer v opeře •

Program ••• bit.ly/OD19ProgramCZ
Předprodej vstupenek:
• v síti GoOut bit.ly/OD19Predprodej

Festival Ostravské dny je unikátní příležitostí poznat nekompromisní cesty hudby 20. a 21. století!

•••••••••••••••••••••
10th biennial of the international new & experimental music festival!

••• world premieres of contemporary music •• compositions for orchestra • contemporary opera ••• electronic music minimarathon •• virtuosic solos • 18-hours experience ••• works by young composers •• participation of renowned composers • international chamber ensemble Ostravská banda ••• symphonic ONO / Ostrava New Orchestra • international guests •• industrial and sacral locations •••

22. 8. • The Past •• The Coming •
23./24. 8. • The Long Night: 18 hours – 1080 Minutes •
24. 8. • Minimarathon of Electronic Music •
25. 8. • Orchestra Opening •
26. 8. • Ostravská banda I •
27. 8. • Voices in the Cathedral I •• Voices in the Cathedral II •
28. 8. • From Vienna •• Piano Piano Kudu •
29. 8. • String Quartet Night •
30. 8. • Ostravská banda II •
31. 8. • Last Call •• Evening @ Opera •

Program ••• bit.ly/OD19ProgramEN
Pre-sale on GoOut •• bit.ly/OD19Presale

The Ostrava Days Festival represents a unique opportunity to experience the uncompromising and authentic presentation of music of the 20th and 21st centuries!

•••••••••••••••••••••
Festival Ostravské dny pořádá spolek Ostravské centrum nové hudby – Ostrava Center for New Music, jehož činnost podporují tyto subjekty, nadace a sponzoři:
Statutární město Ostrava
Ministerstvo kultury České republiky
Moravskoslezský kraj
Libor Winkler
Česko-německý fond budoucnosti
Velvyslanectví USA v České republice

(text pořadatele)
Přidejte se k akci na Facebooku.

iCal