Otto Gutfreund / Bod zlomu

nahrávám mapu....Datum - čas
16.10.2019 - 12.01.2020
Celý den

Místo konání
Galerie výtvarného umění v Ostravě

Kategorie


Otto Gutfreund / Bod zlomu

𝗢𝗧𝗧𝗢 𝗚𝗨𝗧𝗙𝗥𝗘𝗨𝗡𝗗 / 𝗕𝗼𝗱 𝘇𝗹𝗼𝗺𝘂
𝟭𝟲. 𝟭𝟬. – 𝟭𝟮. 𝟭. 𝟮𝟬𝟮𝟬
𝗗𝘂̊𝗺 𝘂𝗺𝗲̌𝗻𝗶́, 𝗚𝗩𝗨𝗢

Bod zlomu je pomyslná hranice mezi dvěma tvůrčími fázemi jednoho z nejtalentovanějších hybatelů české moderny sochaře Otto Gutfreunda. Autor se ve svém předválečném období zabýval aplikací metod malířského kubismu do sochy, což byl z podstaty nelehký úkol. Při jeho promýšlení se nechal inspirovat plošnými tendencemi v dějinách sochařství, jako byly například pozdní Donatellovy sochy, a především formou reliéfu, který je bytostně založen na postupech, kdy se hmota, kompozice i děj vepisují do plochy na základě úsporných objemových vztahů. Gutfreund šel ještě dál a principy reliéfní determinace do objemu sochy paradoxně převedl, respektive vytvořil iluzi objemu, a to na základě paradigmatu, že „objem je výsledek pohybu plochy“.

Tyto analytické postupy konstrukce nové kubistické sochy jsou kontrastním protipólem Gutfreundova poválečného civilismu. Bodem zlomu se pro něj stala otřesná zkušenost první světové války, která založila cestu k jeho vnitřní transformaci směrem k civilismu. Gutfreund cítil nové úkoly a chtěl být angažován v budování republiky. Toužil po sdělnosti, poetické a civilní výpovědi, ovšem nikoliv v duchu banální popisnosti. Sochařův poválečný civilismus je tak radikálním odklonem od předchozí kubistické fáze. Jeho charakteristickými rysy jsou kompaktní objem, kultivovaná uhlazenost, věcnost a civilní výraz bez vyhrocené emocionality.

Záměrem výstavy je obě tyto Gutfreundovy osobité polohy konfrontovat. Můžeme tak procházet pomyslným bodem zlomu a zkoušet, jak rozdílné situace přinášejí obě umělcovy tvůrčí etapy, tedy cesta ke kubismu a poválečný civilismus ve své

🔴 𝗩𝗲𝗿𝗻𝗶𝘀𝗮́𝘇̌ 𝘃𝘆́𝘀𝘁𝗮𝘃𝘆 — 𝟭𝟱. 𝟭𝟬. 𝘃 𝟭𝟳 𝗵

🔴 𝗞𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼𝘃𝗮𝗻𝗮́ 𝗽𝗿𝗼𝗵𝗹𝗶́𝗱𝗸𝗮 𝘃𝘆́𝘀𝘁𝗮𝘃𝗼𝘂 𝘀 𝗸𝘂𝗿𝗮́𝘁𝗼𝗿𝗲𝗺 𝗝𝗮𝗿𝗼𝘀𝗹𝗮𝘃𝗲𝗺 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗻𝗼𝘂 — 𝟯𝟭. 𝟭𝟬. 𝗮 𝟵. 𝟭. 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝘃 𝟭𝟲.𝟯𝟬 𝗵
Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.
Nutná rezervace předem: https://www.gvuo.cz/otto-gutfreund-bod-zlomu_rd11

(text pořadatele)
Přidejte se k akci na Facebooku.

iCal