Prof. Cyril Höschl v Ostravě!

nahrávám mapu....Datum - čas
20.03.2019
17:30 - 19:30

Místo konání
Centrum PANT

Kategorie


Prof. Cyril Höschl

Další přednáška je tady! A bude to pecka! Po kontemplaci nad krušným světem klinických atestací k nám přijíždí sám velikán české psychiatrie – Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Cyril Höschl je český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990–1997) a v období 1997–2003 pak působil ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky téže fakulty. Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze a ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se od roku 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. Pro léta 2007 – 2008 byl zvolen prezidentem Evropské psychiatrické asociace (EPA) a 2008 – 2009 prezidentem Federace evropských lékařských akademií (FEAM).

Ve spolupráci s centrem PANT jsme pro vás připravili následující přednášky, na které se 20.3. můžete těšit:

Psychologické zdroje moci a etika
Anotace: V přednášce bude nastíněn psychoanalytický (Freud, Adler), etologický (Lorenz) a sociobiologický (Price) pohled na psychologické zdroje moci a budou přiblíženy etické otázky současnosti, jež spočívají zejména v obtížně řešitelných dilematech v rámci etiky deontologické a utilitární, mezi nimiž lidské rozhodování stále „překlápí“ a je v tomto smyslu nenahraditelné stroji, což činí legislativní potíže např. při uvádění plně samořiditelných automobilů do provozu.

Je ADHD historické novum?
Anotace: Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) se zdaleka neomezuje jen na dětství a často může být diagnostikována i v dospělosti. Hlavními charakteristikami ADHD jsou trsy příznaků souvisejících s nepozorností, hyperaktivitou a impulzivitou. Jedním z častých příznaků je také prokrastinace. Zprávy o výskytu ADHD se objevují v písemnictví již od r. 1775. Diagnostika v dnešní podobě se začíná utvářet až ve dvacátém století, od r. 1937 pak víceméně ruku v ruce s léčebným využitím psychostimulancií, jejichž pozitivní účinek byl objeven víceméně náhodou jako vedlejší produkt snahy o zmírnění bolestí hlavy coby nežádoucího účinku kontrastního vyšetření mozku – pneumoencefalografie. Ukazuje se, že některé známky ADHD (dělat si věci po svém, řešit problémy neotřele, rychle měnit tempo, aktivita, netrpělivost, denní snění, fantazie, generování nápadů, impulzy) mohou představovat u nadaných jedinců určitou selekční výhodu v oblastech jako je vůdcovství (někteří američtí prezidenti, Bill Gates), sport (Michael Phelps a Michael Jordan) a tvůrčí činnost (Albert Einstein, Salvator Dalí, Jack Nicholson). Vzhledem k hyperaktivitě a koproláliím v tzv. Basilejských dopisech se řeší i diagnóza včetně ADHD u Wolfganga Amadea Mozarta. V přednášce budou uvedeny jednotlivé argumenty i video ukázky.

Ať už jste studenti, kolegové či psychologičtí nadšenci, budeme se na vás těšit! Přijďte za námi 20.3. v 17:30 do krásného prostředí moderního Centra PANT v centru Ostravy!

Studenti naší katedry mají možnost přednostní registrace na akci – stačí zareagovat na zprávu, která Vám zanedlouho přijde prostřednictvím studentského emailu. Tak jej ještě dnes zkontrolujte, počet míst je omezen!

INFORMACE PRO ZÁJEMCE MIMO KATEDRU PSYCHOLOGIE FF OU: Volná místa pro veřejnost budou v prodeji v centru PANT od 11. 3. 2019 za cenu 100 Kč.

(text pořadatele)
Přidejte se k akci na Facebooku.

iCal