Reality in Fiction, Fiction in Reality

nahrávám mapu....Datum - čas
12.09.2019 - 25.09.2019
19:00 - 22:00

Místo konání
KUPE

Kategorie


Reality in Fiction, Fiction in Reality

_výstava fotografií Jana Dobrovského jako doprovodná akce k projekci filmu Nabarvené ptáče s osobním uvedením V. Marhoula, která proběhne 18. září v Kině Mír 70 Krnov

Fotograf Jan Dobrovský, člen 400ASA, oficiální fotograf filmu NABARVENÉ PTÁČE.

Informace o výstavě:

Soubor černobílých fotografií Jana Dobrovského vznikl při natáčení českého celovečerního filmu Nabarvené ptáče, avšak neklade si za cíl převypravovat děj filmu, ani být filmu reklamním pozadím.

Výběr děl spočívá zejména v jejich svébytnosti a možnosti vnímání každé jednotlivé fotografie jakožto samostatného emotivního výtvarného díla. Byť všechna vznikla ve filmových kulisách a tedy v uměle vytvořeném světě, nejsou pouhým dokumentem a záznamem průběhu natáčení. Překračují rámec filmového vyprávění a stávají se obecnou výpovědí o lidských osudech a lidské duši, umožňují pozorovateli vlastní svobodnou imaginaci a jedinečný zážitek. Ve své epičnosti na jedné a intimitě na druhé straně nejsou jen mementem lidského utrpení, ale i vnitřní očistou následující po prožitku ohrožení a zla holocaustu.

Jan Dobrovský byl jako fotograf přítomen po celou dobu filmování od jara 2017 do léta 2018 v Čechách, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině.

Výstavu „rámuje“ premiéra filmu NABARVENÉ PTÁČE 12.9. v Kině KUPE a poslední repríza filmu dne 24.9. v Kině KUPE, jedná se o jednu z doprovodných akcí osobního uvedení filmu VÁCLAVEM MARHOULEM v Kině Mír 70 KRNOV dne 18.9. v 18:00, do kterého se zapojilo i Kino Kupe a železniční přepravce Railway Capital.

(text pořadatele)
Přidejte se k akci na Facebooku.

iCal