T. G. Masaryk v Opavě

nahrávám mapu....Datum - čas
26.09.2019 - 09.10.2019
19:00 - 22:00

Místo konání
KUPE

Kategorie


T. G. Masaryk v Opavě

_fotografická výstava mapující návštěvu prezidenta T. G. Masaryka v roce 1924

Ve čtvrtek 26. září v 19 hodin bude výstava zahájena krátkým povídáním prof. Horanského o svobodě a politice s kurátorem výstavy J. Siostrzonkem.

K zájezdu presidenta republiky T. G. Masaryka do Slezska, na Hlučínsko a Ostravsko

„Jak se rozehrálo našemu českému lidu slezské srdce radostným očekáváním, že přijede do Slezska ten velký český president, o němž již tolik neobyčejného slyšel! Těžko se věřilo zprávě několikrát již hlásané, ale stala se tentokráte skutečností.

Tak přece ten maličký kousíček rodné slezské země, co nám zbyl po tolikerém dělení v dějinách, za něco stojí, když i tatíček-osvoboditel přijel podívat na svého nejmenšího Benjamínka. A má se Benjamínek k světu!

Opava, město hrdé, zpupné a nepoddajné! Město nedávné tvrdé německé minulosti, která se přes zlobu urputnou již nikdy, nikdy nevrátí. Tvá přítomnost je marným vzdorem proti spravedlnosti dějin, Tvá budoucnost patří československému národu, tomu jedinému spolehlivému obránci země. A krásná pohádka o české Opavě stane se podruhé skutečností! Ó, město neústupné, jež jásalos kdysi vítajíc Viléma II, a osvětlilos i ozdobilos každé okénko. Jaks vítalo svého presidenta?

Vesele vlály sice prapory na domech a stožárech, triumfálně shlížely na sváteční ruch slavobrány. Avšak město bílé, to nebyla Tvá práce, to nebyla Tvá radost, to nebylo Tvé nadšení! Zarputile jsi mlčelo a vzdorovalo, odpírajíc uznání velikému charakteru, velkému státníku, velkému učenci. Neboť posupný Tvůj vzdor a vztek viděl jen ony zástupy českého lidu, které bys bylo ve dnech své bývalé moci jistě násilně rozehnalo, ony české nadšené projevy, jež bys bylo umlčelo, onu českou radost pěnivou, kterou bys bylo před narozením zašláplo.

Jen český lid a české děti Tě, tatíčku-osvoboditeli, vítaly, ti jediní praví čeští hraničáři, kteří jsou snad tvrdí – vždyť v bojích vyrostli a umřou – ale mají Tebe i republiku jako svůj život rádi. Proto ani pídě české půdy a moci svému odvěkému nepříteli nevydají a budou silou a zbraněmi ducha dobývat svému národu i těch končin, jež mu byly vzaty.“

Úryvek z textu Jaroslava Pravdy k fotografickému albu o návštěvě T.G. Masaryka v Opavě 23. – 25. června 1924.

(text pořadatele)
Přidejte se k akci na Facebooku.

iCal