Umění a (neuro)věda – přednáška prof. Cyrila Höschla

nahrávám mapu....Datum - čas
04.09.2019
18:00 - 20:00

Místo konání
Kino Mír

Kategorie


Umění a (neuro)věda

V přednášce bude poukázáno na evoluční význam lidské kultury, která se u hominidů vyvinula jako evolučně stabilní strategie chování („social grooming“) asi před půl milionem let. Její udržení v evoluci bylo zajištěno vývojem libostních mechanismů (krása) a opatřeno tak vlastní motivační strukturou. Souvisí s rozvojem neokortexu (social brain) více než používání nástrojů či chůze po zadních a je předpokladem rozvoje jazyka (homo erectus zřejmě ještě jazykem neoplýval). Bude vysvětlen význam systému tzv. zrcadlových buněk při zajištění evolučně výhodné schopnosti vcítění se do druhého a predikce jeho chování. Umění a hra jsou důležitými nástroji k trénování tohoto systému, a to i v ontogeneze. V přednášce bude rovněž vyslovena hypotéza o dekonstrukci výtvarného umění a hudby ve 20. století.

Cyril Höschl
Český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990–1997) a v období 1997–2003 pak působil ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky téže fakulty. Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze a ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se od roku 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. Pro léta 2007–2008 byl zvolen prezidentem Evropské psychiatrické asociace (EPA) a 2008–2009 prezidentem Federace evropských lékařských akademií (FEAM).

VSTUP VOLNÝ

(text pořadatele)
Přidejte se k akci na Facebooku.

iCal