Vánoční turnaj ve stolním fotbálku | Ostrava

nahrávám mapu....Datum - čas
11.12.2019
17:30 - 22:00

Místo konání
Realita Gaming Bar

Kategorie


Vánoční turnaj ve stolním fotbálku

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

📢 Vánoce se blíží a jak jinak oslavit svátky vánoční než s přáteli u fotbálkového stolu! Tímto turnajem můžeš pomoct dětem. 🎄

🎄 Každý tým, který přijde ve vánočním oblečení, bude mít vstup na turnaj za polovinu! ❄
Vytáhněte svetry se sobem, obleček malého Ježíška, Santa čepici nebo se omotej do vánočního řetězu. Fantazii se meze nekladou.
Nejstylovější tým bude vyhlášen a odměněn!
Máme přichystány čepice, plecháčky, šály a spoustu dalšího! Proto nemeškej a registruj se. ❤

🎁 Prohledej doma skříně, půdu, krabice a podívej se, jestli se ti tam někde neválí funkční a pěkné hračky. Pokud je nepotřebuješ, dej je do pucu a dones na turnaj. Před vánoci všechny dárky, které za měsíc vybereme odneseme do Armády Spásy a ta je dá dětem pod vánoční stromeček. ❤
⚽ Hrát budeme na 5ti profi stolech‼

⚽ Harmonogram
17:00 – 17:45 – poslední možná registrace do turnaje dvojic
18:00 – start turnaje dvojic
* 2 různé disciplíny/hráč může vybrat jen jednu
20:00 – Vyhlášení nejstylovější vánoční dvojice

⚽ Systém hry
skupina 2-3 zápasy, poté vyřazovací pavouk

💲 Startovné do dvojic
300 Kč tým- registrace na místě
200 Kč tým- registrace předem na fb události
* Registrace kliknutím na rezervovat místo + vyplnění jména týmu
** Tým, který příjde vánočně oblečen má vstup za 50%. Pořadatel určuje dostatečné vánoční oblečení.

⚽ Systém hry: Oboustranný pavouk

ℹ Před registrace končí den před turnajem! Registrace na místě možná nejpozději 30 min. před začátkem disciplíny!

🏆 Ceny
1 – 3 místo – % finanční odměna- dle účasti + Poháry a medaile + konzumace na baru & čas na herních konzolích

🏆 Ceny od partnerů: STRiPS CHiPS, Red Bull, Nicolaus vodka ČR, Becherovka, CoolCamp.cz, CoolKára

ℹVysvětlivky:
Dvojice:
Standardní turnaj dvojic, kde je povoleno vše. Potřebujeme aby naše komunita rostla, a tak je dobré se učit nové věci a vítězství si vybojovat i mezi těmi nejlepšími.

ℹ BODOVÁNÍ:
Z každého turnaje budeme vybírat 10% ze startovného a vytvoříme žebříček, a v součtu všech turnajů ohodnotíme nejlepší 3 hráče na konci sezóny na dalším ročníku FUN CAMPU 2020. Takže pojďte soutěžit.

Zároveň budeme rádi za kladné a pozitivní ohlasy ohledně turnajů a sdílení a pozvání dalších přátel aby se dozvěděli o těchto akcích.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn.

Těšíme se na Vás 4P&Realita Gaming Bar

📢 Christmas is coming and what’s a better way of celebrating upcoming Christmas holiday than playing a table football with your friends?
💟What’s more, you may help children in need by participating in this match🎄

🎄 Each team playing in Chritmas themed clothes is going to pay only half of the entry fee❄
So take out your reindeer sweaters, little baby Jesus costumes, Santa Clauses hats or wrap yourself in Christmas paper and lights.
Let your imagination run wild!
The most stylish team wild be rewarded.
We have prepared some hats, cups, scarfs and plenty of cool prizes. So don’t be late and fill in your registration❤

🎁 Search in your wardrobe or attic and check out if you have some toys from your childhood that you no longer play with and may still be usefull. If you don’t need them anymore, give them a little cleaning and bring them with you. All the collected toys will be given to Armáda Spásy, which take care of people and children in need, and the toys can again bring joy to someone else under the Christmas tree.❤
⚽ We will be playing on 5 football tables!!

⚽ Schedule
17:00 – 17:45 – final call for registration
18:00 – start of the match for pairs
* 2 different disciplines/a player can only choose one of them
20:00 – announcement of the best dressed couple!

⚽ System of the game
One group – 2 or 3 matches, then eliminating game

💲 Entry fee for pairs
300 Kč team- registration in the bar
200 Kč team- registration ahead on Facebook event
* Registr yourself by clicking on “rezervovat místo” + fill in the name of the team
** Team dressed in Christmas clothes has a 50% discount on the entry fee.
Event organizer decides whether the clothes is appropriate enough or not.

⚽ System of the game: Reversible spider

ℹ Registration on the FB event ends the day before the match. Registration in the bar is possible 30 minutes before the beginning of your discipline!

🏆 Prizes
1 – 3 place – % financial reward according to the participation + Cups and medals + consumption of drinks on the bar + free consoles

🏆 Prizes from partners: STRiPS CHiPS, Red Bull, Nicolaus vodka CZ, Becherovka, CoolCamp.cz, CoolKára

ℹExplanation:
Pairs:
Standard match of pairs, in which everything is allowed. We need our community to grow so that it’s good to learn new stuff and become a winner among the best of the best.

ℹ Scoring:
We will collect 10% from each fee and create a scale. Among all the matches we will announce 3 best players in the end of the season on another volume of FUN CAMP 2020. You are welcome to join us!

We would also appreciate a feedback from you and a recommendation for improving! Also, we’d be grateful if you let your friends know about our events.

The event organizer reserves a right to change the conditions.

4P&Realita Gaming Bar are looking forward to you‼️

(text pořadatele)
Přidejte se k akci na Facebooku.

iCal