Výzkum okolí smolkovské tvrze

nahrávám mapu....Datum - čas
20.03.2019
18:00 - 19:00

Místo konání
Klub Art Opava

Kategorie


Výzkum okolí smolkovské tvrze

přednáška

VÝZKUM OKOLÍ SMOLKOVSKÉ TVRZE NEDESTRUKTIVNÍMI ARCHEOLOGICKÝMI METODAMI
Přednášející: PhDr. Jiří Juchelka, Ph. D., Marek Piętoň, Bc. Patrik Falhauer (Slezské zemské muzeum)

Krajina českého Slezska je protkána doklady historických událostí. Ty formovaly její podobu od mladší doby kamenné až po současnost. Vlivy, které se na její podobě podepsaly, jsou v této části České republiky výrazně patrnější než kdekoliv jinde, ať již se jednalo o působení přírodních faktorů či v daleko větší míře o lidskou činnost spojenou se sídelními a výrobními aktivitami, těžebními areály či válečnými událostmi. Výrazným faktorem, jenž ovlivnil tvář a podobu nynější krajiny, jsou události druhé světové války, které po sobě zanechaly řadu antropogenních reliktů i v podobě rychle zanikajících objektů. Ty se nacházejí v okolí československého opevnění (tzv. Benešovy linie) vybudovaného v letech 1935–1938. Jedná se o objekty vzniklé ke konci 2. světové války, jež jako polní opevňovací prvky doplňovaly sít pevností a pevnůstek vybudovaných v československém pohraničí před vypuknutím války v roce 1938 a které byly následně zabrány a využívány ozbrojenými silami Třetí říše. Jedním z míst s dochovanými relikty tohoto charakteru je vojenský areál na katastru Smolkova v okolí vchodového srubu MO-Sm-S 41 v trati „Nad Valchou“.
První etapa nedestruktivního archeologického výzkumu v prostoru tvrze ve Smolkově, resp. v okolí Tvrzového vchodového objektu MO-Sm-S 41, byla realizována v jihozápadním sektoru současného vojenského areálu. Cílem bylo mapování, ověření podoby, účelu a vlastností v terénu dochovaných objektů polní obranné linie z roku 1945.

bez vstupného

(text pořadatele)
Přideje se k akci na Facebooku.

iCal