Witzenmann Opavská Míle 2019

nahrávám mapu....Datum - čas
04.09.2019
17:00 - 19:30

Místo konání
Město Opava

Kategorie


Opavská Míle

PROPOZICE
WITZENMANN Opavská míle (1609 m), 7. ročník
a 29. ročník memoriálu Stanislava Mikesky
Datum:
 středa 4. 9. 2018, start 18.00 hodin
Garanti závodu:
 BěhOpava – spolek, Statutární město Opava- záštita primátora města a Česká unie sportu
Kategorie:
Všechny věkové kategorie:
muži ELITA – bez omezení věku, závodník již nebude hodnocen ve své věkové kategorii a nemůže být součástí firemního nebo rodinného týmu.
muži A: 19 – 39 let roč. 1999 – 1979
muži B: 40 – 49, 1978 – 1969
muži C: 50 – 59, 1968 – 1959
muži D: 60+ ,1958 a starší
ženy ELITA – bez omezení věku, závodnice již nebude hodnocena ve své věkové kategorii
ženy A: 19 – 34 let 1999 -1984
ženy B: 35 – 50 let 1983 – 1968
ženy C: 51+ ,1967 a starší
dívky: do 10 let, 2008 a mladší
dívky: 11 – 15, 2007 – 2003
dívky: 16 -18, 2002 – 2000
hoši do 10 let, 2008 a mladší
hoši 11 – 15, 2007 – 2003
hoši 16 – 18, 2002– 2000
vozíčkáři
FIREMNÍ TÝM mají minimálně 5 členů, jedna z týmu musí být žena. Hodnotí se čas ženy a čtyř členů firemního týmu s nejlepšími časy. Jedna firma může přihlásit více týmů.
Oceněny budou první tři firemní týmy.
Firemními týmy se nerozumí sportovní kluby, sportovní spolky, TJ apod.
RODINNÝ TÝM mají minimálně 3 až 5 členů, za rodinný tým poběží alespoň jedno dítě do 15 let. Hodnotí se čas dítěte do 15 let a dalších dvou členů rodinného týmu s nejlepšími časy.
Oceněny budou první tři rodinné týmy.
Do firemních i rodinných týmů nemůže být přihlášen závodník/ce, který/á je přihlášen/a do kategorie ELITA.
ZPŮSOB REGISTRACE TÝMŮ:
1. Vyberte v týmu zodpovědnou osobu – vedoucí týmu.
2. Tato osoba zaregistruje firemní nebo rodinný tým na stránkách Opavské míle v odkazu Registrace týmu.
3. Po otevření odkazu Registruj svůj tým, odpovědná osoba vypíše
všechna políčka a vymyslí PIN – kombinaci písmen či číslic a název
týmu.
4. Odpovědná osoba se poté sama zaregistruje na závod do
příslušné kategorie a taktéž vyplní PIN v tabulce č. 2.
5. PIN zašle ostatním členům týmu, aby se mohli pod tímto PINem
registrovat do týmu, nebo registraci ostatních členů provede sám.
6. Ostatní členové týmu nemusí vůbec otvírat odkaz Registrace
týmu, neboť mají příslušný PIN od svého vedoucího a ten vpisují do
osobní registrace v tabulce č. 2 – Údaje o týmu.
Tímto krokem je zaregistrován/a jako osoba i jako člen týmu.
Registrace:
 do 25. 8. 2019, 23:59 hod, ve webovém registračním
systému na stránce www.opavskamile.cz (registrace +
podrobné informace). Možnost platby kartou a přes bankovní
účet. Registrování do 27. 8. budou mít na svém startovním
čísle jméno.
 Od 25. 8. do 5. 9. 2019, 7:00 hod. možno se registrovat,
platba možná pouze kartou!! Na startovním čísle již
nebudete mít jméno.
 Možnost objednání běžeckého trička NIKE DRIFIT
Technology v pánském a dámském
provedení s potiskem a logem Opavské míle,
do 25 8. 2018. Cena 350 Kč, obdržíte při
prezentaci závodu. Tabulku velikostí nejdete
v závěru propozic.
Trička NIKE DRIFIT (2018|2019) se budou doprodávat v prostoru závodu. Pouze velikosti které budou navíc.
 Pořadatel si vyhrazuje právo zastavit registraci v okamžiku
naplnění kapacity závodu 1 000 závodníky. Pokud závodník
neuhradí startovné do 7 dnů po přihlášení, je automaticky ze
startovní listiny vyřazen, přihláška je zrušena. Chce-li závod
absolvovat, musí dojít k opětovné registraci a úhradě
startovného. Forma úhrady – bankovním převodem nebo
kartou. Na místě v hotovosti.
 Po zaplacení přihlášky a zpracování platby vám přijde email,
který slouží jako potvrzení pro vydání startovního čísla
 Pro ověření platnosti přihlášky slouží odkaz Startovní listina,
zobrazující pouze řádně zaplacené přihlášky.
Prezence:
 dne předem: úterý 3. 9. 2019 Horní náměstí (Slezanka),
od 15.00 hodin do 18 hodin – POUZE výdej již
registrovaných závodníků!! Jež zaplatili startovné do 25.
8. 2019!
 4. 9. 2019, Horní náměstí (Slezanka), od 13.00 hodin do
17.00 hodin
 Mezi 17:00 – 17:20 hodin možný předprodej nevydaných
startovních čísel.
 Řádně registrovaní závodníci přes web, kteří v termínu
uhradí startovné, obdrží při prezentaci startovní číslo se
jménem a jednorázovým čipem, který je součástí startovního
čísla a drobné upomínkové dárky.
 Prezentace na místě pouze v případě, nebudou-li vyčerpána
čísla do výše 1 000 závodníků, startovní číslo bude beze
jména.
 Startovní čísla se nevrací.
Přesun od prezence na start:
 Přesun na start individuálně po prezenci. Trasa bude
značená (směr – Olomoucká ulice). Závodníci mohou použít
zdarma trolejbusovou přepravu, podmínkou je startovní číslo
na dresu.
 Možnost úschovy osobních věcí v bývalém obchodním
středisku Slezanka.
 Doba startu je uzpůsobená městské hromadné dopravě.
Start:
 18 hodin, ul. Olomoucká (v místě odbočení k Slezské
nemocnici)
 Možnost odložení svrchního oblečení do přistaveného
automobilu, který odveze svršky do prostoru cíle (hlídané).
 Rozhodčí řadí závodníky z bezpečnostních důvodů v pořadí:
elita – výkonní a amatérští běžci/běžkyně, amatérští běžci
dle předpokládaného cílového času, který jste zadali při
registraci na závod. Vaše startovní čísla budou označena
vašim předpokládaným časem. Děti a vozíky.
 Závodníci musí proběhnout snímacím kobercem na startu,
čip umístěný na startovním čísle sejme startovní čas
závodníka.
Trať:
 Start: ul. Olomoucká (v místě odbočení k Slezské
nemocnici), dále po ul. Olomoucká, doprava na Horní
náměstí (cíl).
 Délka 1609 m.
 Naváděcí prapory 400 m, 800 m, 1000 m, 1200 m, cíl.
 Závodníci dbají pokynů pořadatele, běží v pravé části
vozovky za částečně uzavřeného provozu a dbají na svou
bezpečnost. (viz pravidla při registraci závodníka).
 Trať je přesně vyměřená a certifikovaná Český atletickým
svazem.
Vyhlášení vítězů:
 Protesty od 18:10 do 18:30 je možno podat protest (v
souladu s pravidly atletiky)
 Vyhlášení vítězů nejdříve po 18:50 hod.
 Bezprostředně po skončení závodu – květinový ceremoniál
pro kategorie elita
 První tři závodníci v každé kategorii, peněžní (elita) a věcné
ceny
 Všichni účastníci obdrží v cíli pamětní medaili a pití
 SMS po doběhu s vašim cílovým časem
Průběh závodů:
 Závod probíhá podle pravidel atletiky.
Startovné
 Startovné se platí pouze bezhotovostní formou, na číslo
účtu, které je součástí registračního systému.
děti do 10 let – 50 Kč
11-15 let – 100Kč
dospěl – 150 Kč
vozíčkáři – zdarma
na místě:
děti do 10 let – 100 Kč
11-15 let – 150 Kč
dospělý – 200 Kč
vozíčkáři – zdarma
 5 Kč z každého startovného bude věnováno řediteli
Základní školy a Praktické školy jednoleté a SPC Srdce.
Příspěvek bude použit na ozdravný rehabilitační pobyt
žáků této školy. Stejně tak můžete přispět dobrovolnou
částkou na ozdravný rehabilitační pobyt na prezentaci
do kasičky. Šek s vybranou částkou bude předán během
závěrečného ceremoniálu.
 Registrace na místě, jen v případě, že nebudou
vyčerpaná startovní čísla v počtu 1 000.
Občerstvení:
 Pitný režim po doběhu, Horní náměstí
Prize money
MUŽI – elita
 1. místo: 5.000,- Kč 4. místo: 2.000,- Kč
 2. místo: 4.000,- Kč 5. místo: 1.000,- Kč
 3. místo: 3.000,- Kč 6. – 10. místo: 500,-Kč
ŽENY – elita
 1. místo: 4.000,- Kč
 2. místo: 2.000,- Kč
 3. místo: 1.000,- Kč
 4. – 5. místo: 500,- Kč
Časová bonifikace:
MUŽI
 za čas lepší jak: 4:04 (první nejrychlejší): 2.000,- Kč
ŽENY
 za čas lepší jak 4:27 (první nejrychlejší): 2.000,- Kč
Vítězové:
rok 2018 Simona Vrzalová, SSK Vítkovice, 4:27 a Jan Friš, Dukla Praha, 4:07
rok 2017 Simona Vrzalová, SSK Vítkovice, 4:29 a Jan Friš, Dukla Praha, 4:05
rok 2016: Simona Vrzalová, SSK Vítkovice 4:36 a Jakub Holuša, Dukla Praha 4:06
rok 2015: Lenka Švábíková, USK Praha, 5:03 a Jakub Holuša, Dukla Praha 4:05
rok 2014: Jíšová Barbora, Perňa systém 5:05,7 a Ševčík Jakub, SKK Vítkovice 4:11,5
rok 2013: Jíšová Barbora, USK Praha 5:23 a Ševčík Jakub, SKK Vítkovice 4:14
Funkcionáři závodu:
Ředitel: Jiří Sýkora (info@opavskamile.cz)
Hlavní rozhodčí: Petr Mikeska
Časomíra: ON LINE SYSTEM, spol. s r.o. Ostrava, www.onlinesystem.cz
Komentátor: Štěpán Škorpil
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v organizaci závodu.
Pořadatelé děkují za pomoc při organizaci závodů dobrovolným organizátorům, Městské policii
Opava, Policii ČR, územnímu odboru Opava, sponzorům a partnerům.
Tabulka velikostí triček Nike
Pánská trička
velikost S M L XL
US/UK 34/36 38/40 42/44 46/48
hrudník 88/96 96/104 104/112 112/124
Dámská trička
velikost XS S M L
US 0/2 4/6 8/10 12/14
hrudník 76/83 83/90 90/97 97/104
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY BĚHU
Uvědomuji si, že účast na této akci může být nebezpečná a zúčastním se jen tehdy, pokud jsem
zdravotně a fyzicky způsobilý.
Pokud se zúčastním této soutěže, přebírám plnou zodpovědnost na sebe za jakékoliv nehody a
zranění, které se mohou přihodit během cesty na soutěž, během soutěže, nebo během mého pobytu v
prostorách soutěže.
Také dávám na vědomí, že přebírám na sebe celé riziko spojené s účastí na této akci, včetně, ale ne
výlučně za následující: pády, fyzický kontakt se soutěžícími, vliv počasí a silničního provozu a
podmínky na cestách.
Také já, moji příbuzní a moji právní zástupci tímto potvrzujeme, že se navždy zříkáme možnosti
požadovat náhradu škody od organizátorů, sponzorů a jejich právních nynějších a jak i budoucích
zástupců a osob zapojených do této akce za moje zranění, škody, pohledávky, které se mohou
vyskytnout během mé účasti na této akci, nebo jsou spojeny s akcí.
• Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a videozáznamy účastníků závodu v souladu se
zákonem. Jedná se o nekomerční využití v obrazových materiálech závodu (video ze závodu,
fotogalerie na webu).
• Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí a berou na sebe odpovědnost za škodu
způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne jim, pořadateli, nebo třetím osobám před, v
průběhu, či po závodě.
• Startující prohlašují, že k závodu nastupují po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním
stavu.
• Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky.
• Účastníci berou na vědomí, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
• Za odložené věci pořadatel neručí.
• Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích.
• Každý účastník je povinen si před závodem přečíst a respektovat důležité informace a pokyny
od pořadatele.
• Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění nebo případnou změnu či opravu v propozicích.
V případě jakýchkoliv připomínek či dotazů ohledně propozic, pravidel, či čehokoliv dalšího, prosím
piště na email behopava@seznam.cz

(text pořadatele)
Přidejte se k akci na Facebooku.

iCal